Club de Handbal pentru Copii București

Inițiatorul proiectului este Asociația Clubul Sportiv Tectonic cu sediul în București. Clubul este reprezentat de profesor Antrenor Ionescu Venera și președinte al asociației Ionescu Nina.

Ideea acestui proiect este simplă și ea poate fi asociată cu modul în care se realizează o construcție a unei case.

Prima etapă este realizarea fundației, cu cât aceasta este mai adâncă și mai groasă cu atât casa va fii mai puternică și va rezista o perioada mai îndelungată, cu cât fundația este mai mică casa devine mai nesigură. Același lucru se întâmplă și la sport, respectiv handbal, organizarea sau reorganizarea trebuie să se înceapă de jos, de la bază. Cu cât vârsta de începere a practicării handbalului este mai fragedă 5-7 ani cu atât cariera în domeniul handbalului este mai trainică și mai lungă.

Sportul este promovat de către Clubul Sportiv Tectonic (ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TECTONIC) ca un factor de dezvoltare, menținere și îmbunătățire a sănătății și condiției , ca posibilitate de integrare social a fiecărui copil prin exercițiul fizic practicat și a autodisciplinei.

Utilizarea sportului ca scop şi mijloc pentru dezvoltarea fizică, emoţională, morală a elevilor, pentru formarea de atitudini şi comportamente civice, de buni cetăţeni ai comunităţii, contribuind la educaţia pentru dezvoltarea durabilă în societate.

Promovăm educația prin Sport. Trăind într-o societate modernă nu ne împiedică  nimic să ne educăm copilul în spirit moral, etic și onorabil. Sportul formând adevăratele caractere.

Calitatea actului sportiv depinde atât de calificarea antrenorilor și instructorilor, a infrastructurii sportive cât și dimensiunea și diversitatea materialelor sportive, necesar a fi adecvate copiilor încă de la cele mai mici vârste.

Suntem o echipă tânără înființată în anul 2016, recunoscută de Federația Română de Handbal.

Grupurile noastre sunt formate din copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani. Sunt copii care încearcă să ofere tot ce pot și participă la cele mai multe competiții sportive organizate.

Sportivii noștri provin din familii cu nivel mediu și în general, cu situație materială precară.

Avem rezultate foarte bune,iar acestea cresc progresiv. Facem totul cu plăcere, încercăm să impunem un stil de viață sănătos prin sport și în același timp, o disciplină, dobândită ca atlet.

Handbalul este o disciplină sportivă care a figurat permanent în Planurile învăţământului preuniversitar şi universitar.

Structuri motrice ale jocului sportiv, practicat cu mingea manevrată cu mâna, apar şi în programele preşcolarilor, ceea ce a făcut ca selecţia timpurie să coboare până către vârsta de 6-7 ani.

Accesibilitatea sa, cât şi aria largă de practicare pe toate continentele au făcut ca handbalul să fie introdus în curricula şcolară la majoritatea ţărilor lumii.

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TECTONIC